• OTCMKTS: VNRSQ
    -0.0072 $0.0425
    Note: up to 20 min delay