• OTCMKTS: VNRSQ
    +0.0020 $0.0660
    Note: up to 20 min delay