• OTCMKTS: VNRSQ
    -0.0020 $0.0560
    Note: up to 20 min delay