• OTCMKTS: VNRSQ
    +0.0005 $0.0710
    Note: up to 20 min delay
  • '