• OTCMKTS: VNRSQ
    -0.003 $0.132
    Note: up to 20 min delay