• OTCMKTS: VNRSQ
    +0.0033 $0.0453
    Note: up to 20 min delay